Effepizeta

Effepizeta


Products Description

Дувалки

Дувалките се користат за транспорт на:

  • Воздух
  • Технички гасови
  • Метан

Според поставеноста во инсталацијата можат да бидат:

  • Подпритисни (вакуумски) или
  • Надпритисни

Во зависност од притисокот кој што е потребен се делат на едно или двостепени.

Можат да се произведат за работа во потенцијално експлозивни средини (АТЕКС) 2GD.