Effepizeta

Effepizeta


Products Description

Duvaljke

Duvaljke se koriste za transport:

  • Vazduha
  • Tehničkih gasova
  • Metana

Prema postavljenosti u instalaciji mogu da budu:

  • potpritisne (vakumske) ili
  • Natpritisne

U zavisnosti od radnog pritiska dele se na jednostepene i dvostepene.

Mogu da se proizvedu i za rad u potencijalno eksplozivnoj sredini (ATEX) 2GD.