Donaldson CAP

Donaldson CAP


Products Description

Доналдсон Ултрафилтер -Доналдсон нуди целосно портфолио на решенија за филтрација на воздух, гасови, пареа и течности. Сите производи се дизајнирани максимално да ги исполнуваат стандардите за чистота и квалитет.

1. Доналдсон компримиран воздух и гасови
2. Доналдсон процесна филтрација

Доналдсон компримиран воздух и гасови

Чувајте го вашиот компримиран воздух чист! Ги Доналдсон ги нуди најефикасните и најекономичните филтер елементи и куќишта за компримиран воздух и гасови, дизајнирани да имаат најмал пад на притисок, подолг животен век на филтрите, лесна промена и едноставно и предвидливо одржување.

Високо квалитетни филтерски куќишта

Филтерските куќишта на Доналдсон се користат за прочистување на воздух и технички гасови. На понуда се несанитарни и санитарни 3-А куќишта, Т-тип и линиски, како и куќишта за висок притисок.

 

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-housings/

Филтер елементи

Филтрите за компримиран воздух на Доналдсон ви овозможуваат да постигнете максимална чистота. Има голем избор на:

Индустриски филтер елементи
за воздух, технички гасови и вентилација на резервоари

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/industrial-elements/

Стерилни филтер елементи за висока чистота накомпримиран воздух и процесни гасови.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/sterile-elements/

Компатибилни заменски филтер елементи достапни во разни варијации и лесно вклопливи во куќиштата на Доналдсон или во куќиштата на најпопуларните брендови на филтри.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/competitive-fit-filters/

Сушачи

Donaldson адсорпциски сушачи без топлина
Овие производи спречуваат контаминација и корозија со чист, сув компримиран воздух.https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/heatless-adsorption/

Donaldson адсорпциски сушачи со регенерирана топлина – оваа линија на сушачи овозможува чисто адсорпцико сушење за прочистување на компромираниот воздух.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/heat-regenerated-adsorption/

Безмаслени сушачи Линијата на безмаслени адсорпциски сушачи на Доналдсон безбедно ги отстранува хидрокарбонатите и другите испарувања во критичните апликации кои бараат чист воздух од масло и мириси.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/oil-free-adsorption/

Фрижидерски сушачи – овие сушачи користат разладувачки систем за да овозможат чист, сув воздух за разни индустрии.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/refrigeration/

Мембрански сушачи Линијата на мембрански сушачи на Доналдсон има едноставен и уникатен систем на отстранување на водени честици од компримираниот воздух.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/membrane/

Генератори на гас Генераторите на гас се практична, ефикасна и економична алтернатива на боците или резервоарите на гас. Генераторите на гас на Доналдсон овозможуваат производство на гас за индустриски потреби или за потребите на аналитичките лабаратории на лице место и по потреба. Гас генераторите на Доналдсон нудат високо ефикасни пред и афтер филтери како и едноставна инсталација, овозможувајќи континуирано снабдување со чист гас.

Азотни гас генератори Nitropac Азотните генератори произведуваат азот од компримираниот воздух на лице место, што претставува економична, сигурна и одржлива алтернатива на традиционалните азот генератори.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/gas-generators/nitropac/


Доналдсон процесна филтрација

Онаму каде што има исклучително високи барања за квалитете, Доналдсон нуди широк избор на процесни филтри кои ќе ви овозможат да ги исполнувате и највисоките стандарди за чистота.

Филтрација на течности

• Филтер куќишта

Доналдсон нуди широк избор на куќишта од високо квалитетен полипропилен до не р’ѓосувачи челик, за прочистување на течности во индустријата за храна и пијалоци, хемиската, фармацевската индустрија итн.https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/liquids/filter-housings/

• Филтер елементи

Премиум LifeTec™ филтер елементите на Доналдсон се специфично дизајнирани за високи перформанси и ефикасни решенија за филтрација на течности. LifeTec филтер елементите за пред филтрација, фина и стерилна филтрација нудат збогатена технологија за оптимизирање на вашето производство и интегритет на производот.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/liquids/filter-elements/

Донлалдсон може да понуди и системски инженерски решенија, дизајнирани за употреба на лице место за филтрација на течностите со цел да ги задоволат стандардите на индустријата за храна и пијалоци.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/liquids/system-engineered-solutions/

• Modular Skid системи

• Full Flow системи и• Cross Flow системи
Филтрација на пареа

Високо квалитетните филтер куќишта од не р’ѓосувачки челик и филтер елементи обезбедуваат одлична филтрација и прочистување на пареата потребна во кујни и пареата која се применува во чисти процеси. Премиум LifeTec™ филтер елементите на Доналдсон се специфично дизајнирани како филтри со високи перформанси и ефикасна филтрација на пареата.

Филтер куќишта

Филтер куќиштата на Доналдсон имаат високо квалитетени филтери од не р’ѓосувачки челик за прочистување на индустриската пареа во различни апликации и протоци.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/steam/filter-housings/

• Филтер елементиДоналдсон нуди филтер елементи за пареа со високи перформанси и квалитет кој овозможува заштита на опремата и процесите кои зависат од пареата за ефикасно, чисто и – или стерилно производство.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/