Donaldson CAP

Donaldson CAP


Products Description

Процесна и филтрација на компримиран воздух

Нудиме комплетна палета на производи во кои се применети иновативни решенија за:

 • Процесна филтрација:
  • Куќишта за филтрација на: пареа, течности и гасови.
  • Филтер патрони за филтрација на: пареа, течности и гасови.
 • Компримиран воздух
  • Фрижидерски и адсорпциски сушачи на компримиран воздух
  • Генератори на азот
  • Филтерски куќишта и патрони за филтрација на компримиран воздух
  • Дренажери и сепаратори за вода и масло.

Понуда на резервни патрони независно од производителот на куќиштето

Сомитек е официјален партнер за: Donaldson Македонија, Donaldson Србија, Donaldson Бугарија.