Donaldson IAF

Donaldson IAF


Products Description

Индустриска Филтрација

Напредните системи за индустриска филтрација од Сомитек (официјален дистрибутер на Donaldson IAF) се дизајнирани да му понудат на клиентот незаменлива оперативна флексибилност, вклучувајќи кружни или квадратни куќишта и горен или страничен пристап за менување на филтерските медиуми, за да ги задоволат барањата на работниот процес или ограничувањата во просторот. Благодарение на нашето знаење и искуство избираме дали ќе се употребат вреќасти или патронски филтерски системи соодветно на: протокот, количеството на прашина, големината на честичките и апликацијата.

Покрај стандардните нудиме и ATEX филтерски системи опремени со експлозивни панели, неповратни вентили и хемиски бариери во зависност од апликацијата.

Управување со проекти и инженерски услуги

При водењето на проектите се придржуваме кон процесот „чекор по чекор“ што е насочен кон обезбедување на највисоко ниво на задоволство на клиентите.

Ние веруваме во обезбедување постојана комуникација со Вас од почетниот дизајн, преку стартување и пуштање во употреба па се до 24/7 техничка поддршка. Како дел од нашата програма за управување со проекти, нудиме широк спектар на инженерски услуги што го олеснуваат оптималното дизајнирање и инсталирање на филтрација на воздухот:

–              Техничка проценка

–              Избор на филтерски систем и вентилатор

–              проектирање на каналската мрежа

–              препораки за ексползивна заштита на филтерски системи

–              изработка на проекти

–              водење на проекти

–              проекти „клуч на рака“

–              надзор на инсталација

–              пуштање во работа и примопредање на опремата

–              листа на препорачани резервни делови

–              24/7 техничка поддршка на инсталираната опрема

–              унапредување на постоечките филтерски системи независно од производителот.

Намена на филтерските системи

–              Филтрација на сува прашина: прехрамбена, фармацевтска, хемиска, метална индустрија…

–              Филтрација на маслени и емулзиони магли: машинска обработка на метали, прехрамбена индустрија.

Понуда на резервни делови за сите видови филтерски системи

–              Филтер патрони, филтер панели и филтер вреќи

–              Контролна електроника

–              електропневматски вентили

–              Неповратни АТЕКС вентили

–              АТЕКС панели

Сомитек е официјален партнер за: Donaldson Македонија, Donaldson Србија, Donaldson Босна и Херцеговина, Donaldson Хрватска, Donaldson Словенија, Donaldson Албанија.