Vigilex

Vigilex


Products Description

VIGILEX сертифицирана ATEX противексплозивна опрема за:

 • Органска прашина
 • Фибер прашина
 • Метална прашина
 • Гас

Противексплозивни панели Ex II GD (правоаголни / кружни / трапезни):

 • за апликации со низок вакуум или работен притисок: лифтови, транспортери, силоси, циклони;
 • за апликации каде работниот притисок се приближува до притисокот на пукање или може да се појави висок вакуумски притисок (циклони, колектори на прашина);
 • дизајнирани специјално за хигиенски апликации во прехранбена или фармацевтска индустрија;
 • куполен панел оптимален за пневматски управувани објекти: филтри и циклони со силни вибрации;

Противексплозивни неповратни вентили:

 • Atex II 1D
 • Дијаметри: од ø160mm до ø800mm
 • Максимална брзина на пораст на притисок: Kst max ≤250 bar.m/s
 • Отпорност: 0 bar
 • Работен притисок: 500 mbar
 • Работен вакуум: -800 mbar max

 

Пригушувач на енергија од експлозија:

 • Правоаголен уред со внатрешен стандарден панел кој го елиминира ширењето на пламенот и вжарените честици.
 • Идеално брзо и лесно решение за употреба внатре во индустриските погони кое е замена за гломазни и скапи инсталации на цевки до отворено.
 • Дизајнирани за употреба и во фармацевтска и прехрамбена индустрија или во влажни атмосфери.
 • Kst max = 500 m/s
 • Pstat = 0,1 to 0,5 bar
 • Ex IIGD
 • Ex II2D