Bristol

Bristol


Products Description

Електростатските филтерски системи:

– се користат во средини каде што имаме концентрирани маслени или емулзиони испарувањa,

– Имаат работен опсег од 300 до 42000 m3/h,

– се изработуваат со една (единечни) или со две (тандем) електростатски ќелии.