Donaldson CAP

Donaldson CAP


Products Description

Donaldson Ultrafilter –Donaldson nudi kompletan portfolio rešenja filtracije vazduha, gasove, tečnosti i pare. Svi proizvodi su dizajnirani da maksimalno ispunjuju standarde čistote i kvaliteta.

1. Donaldson komprimirani vazduh i gasove
2. Donaldson procesna filtracija

Donaldson komprimirani vazduh i gasove

Držite vaš komprimrani vazduh čist! Donaldson nudi najefikasnije i nejekonomičnije filter uloške i filter kučišta za komprimirani vazduh i gasove, dizajnirani da imaju najmanji pad pritiska, duži životni vek filter uloška, laka primena i jednostavno i predvidljivo održavanje.

Visoko kvalitetnea filter kučišta

Donaldson filter kučišta se koriste za pročiščavanje vazduha i tehničkih gasova. Na ponudi su nesanitarne i sanitarne 3-A kučišta, T-tip i linijske filter kučišta kao i filter kučišta za visoki pritisak.

 

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-housings/

Filter elementi
Donaldson filtre za komprimirani vazduh omogučuju da se postigne maksimalna čistota. Ima širok izbor na:

Industrijski filter elementi za vazduh, tehničke gasove i ventilaciju rezervoara

 

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/industrial-elements/

Sterilni Filter elmenti za visoku čistotu komprimiranog vazduha i gasove.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/sterile-elements/

Zamenske filter elemente – dostupne u raznim varijacijama i lesno uklopljive u Donaldson kučišta kao i u filter kučišta najpopularnijih brendova filtera.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/competitive-fit-filters/

Sušači

Donaldson adsorpciske sušače bez topline Ove proizvode sprečuju kontaminaciju i koroziju preko čistog i suvog komprimiranog vazduha.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/heatless-adsorption/

Donaldson adsorpciske sušače sa regeneriranom toplinom  – ova linija Donaldsonove sušače omogučuje čisto adsorpcisko sušenje i pročiščavanje komprimiranog vazduha.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/heat-regenerated-adsorption/

Oilfree sušače – ova linija Donaldsonove sušače bezbedno otstranuje hidrokarbonate i druga isparivanja u kritičnim aplikacijama koje zahtjevaju čist vazduh bez uljane čestice i bez mirise.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/oil-free-adsorption/

Frižiderske sušače – ovi sušači koriste rashladni sistem kako bi omogučili čisti, suvi vazduh u raznim industrijama.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/refrigeration/

Membranske sušače – ova linija Donaldsonovih sušača ima jednostavan i unikatan sistem otstranivanja vodenih čestica iz komprimiranog vazduha.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/dryers/membrane/

Generatori gasa – Generatori gasa su praktična, efikasna i ekonomična alternative bocama i rezervoarima gasa. Donaldsonove gas generatore omogučuju proizvodnju gasa za industrijske potrebe ili za potrebne analitičkih labaratorija na lice mestu i po potrebi. Oni nude visoko kvalitetne pred i after filtere kao i jednostavna instalacija, omogučujuči kontinuirano snabdevanje sa čistim gasom.

Nitropac generatori dušika Generatori dušika proizveduju dušik iz komprimiranog vazduha na lice mesto, što pretstavlja ekonomična, bezbedna i održljiva alternativa tradicionalnim generatorima dušika.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/gas-generators/nitropac/

Donaldson procesna filtracija

Onamo gdje ima isključitelno visoke standarde kvaliteta, Donaldson nudi široki izbor procesne filtre koje če vam omogučiti da ispunjavate i največe standarde čistote.

Filtracija tečnosti
• Filter kučišta

Donaldson nudi široki izbor kučišta od visoko kvalitetan polipropilen kao i od нерђајући челик za pročiščavanje tečnosti u industriji hrane i piča, hemijsku i farmacevtsku industriji.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/liquids/filter-housings/

  • Filter elemente

Premium LifeTec™ filter elemente je Donaldson specifično dizajnirao sa visokim performansima i efikasna rešenja za filtraciju tečnosti. LifeTec filter elemente za pred filtraciju, finu i sterilnu filtraciju nude obogačenu tehnologiju koja optimizuje vašu proizvodnju i integritet proizvoda.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/liquids/filter-elements/

Donaldson na ponudi ima i sistemska inženjerska rešenja za filtraciju tečnosti koje imaju za cilj da zadovole standarde industrije hrana i piče.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/liquids/system-engineered-solutions/

• Modular Skid sistemi


• Full Flow sistem i

• Cross Flow sistemi

 

Filtracija pare

Visoko kvalitetne filter kučišta od нерђајућeg čelika i filter elemente obezbeđuju odličnu filtraciju i pročiščavanje kuhunjske pare ili para koja se primjenjuje u čistim procesima. Premium LifeTec™ filter elemente su specifično dizajnirani od strane Donaldsona kao filtre sa visokim performansima i efikasna filtracija pare.

Filter kućišta

Donaldsonove filter kučišta imaju visoko kvalitetene filtere od нерђајућeg čelika za pročiščavanje industrijske pare u raznim aplikacijama i za razne protoke.


https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/steam/filter-housings/

• Filter elementi

Donaldson ima na ponudi filter elemente za paru sa visokim performansima i kvalitetom koji omogučuje zaštitu opreme i procesa koje zavise od pare za efikasnu i /ili sterilnu proizvodnju.

https://www.donaldson.com/en-be/compressed-air-process/products/compressed-air-gas/filter-elements/