Bristol

Bristol


Products Description

Elektrostatski filterski sistemi:

– se koriste u sredinama gde imamo koncentrisana uljnja ili emulziona isparenja,

– imaju radni opseg od 300 do 42000 m3/h,

– izrađuju se sa jednom (jedinačni) ili dve (tandem) elektrostatske ćelije.