INDUSTRIAL AIR FILTRATION

DONALDSON

 • Upravljanje projektima i inženjerske usluge
 • Namena filterskih sistema
 • Ponuda rezervnih delova za sve vrste filterskih sistema

CAP

DONALDSON

 • Procesnu filtraciju
 • Komprimirani vazduh
 • Ponuda rezervnih uložaka nezavisno od proizvođaća kućišta

INTERNATIONAL SPA

EUROVENTILATORI

 • Centrifugalni
 • Aksijalni
 • Direktan ili kaišni pogon

FPZ BLOWERS

EFFEPIZETA

 • Duvaljke se koriste za transport vazduha,  tehničkih gasova i metana
 • Prema postavljenosti u instalaciji mogu da budu potpritisne (vakumske) ili  natpritisne

PIPEWORKS SYSTEM

JACOB

 • Pneumatski transport praškastih i zrnastih materijala ( kafa, kakao, čokolada, žitarice, duvan)
 • Otprašivanje (industrijska filtracija) i ventilacija