INDUSTRIAL AIR FILTRATION

DONALDSON

 • Управување со проекти и инженерски услуги
 • Намена на филтерските системи
 • Понуда на резервни делови за сите видови филтерски системи

CAP

DONALDSON

 • Процесна филтрација
 • Компримиран воздух
 • Понуда на резервни патрони независно од производителот на куќиштето

INTERNATIONAL SPA

EUROVENTILATORI

 • Центрифугални
 • Аксијални
 • Директен или ременест погон

VIGILEX

 • VIGILEX сертифицирана ATEX противексплозивна опрема за органска прашина, фибер прашина, метална прашина, гас.

BRISTOL

 • Електростатски системи за филтрација на масни испарувања

JACOB

 • Пневматски транспорт на прашкасти и зрнести материјали (пр. кафе, какао, чоколадо, шеќер, цереалии, тутун)

 • Отпрашување (индустриска филтрација) и вентилација

EFFEPIZETA

 • FPZ е производител од светска класа на регенеративни дувалки со високи перформанси кои се користат за движење на воздух во системи под притисок или вакум.