Euroventilatori е повеќе од 30 години лидер во производството на: аксијални, центрифугални и специјални вентилатори за сите типови на индустрија и годишно производство на 35.000 вентилатори.

Карактеристики:

  • Проток: 100 – 350.000 m3/h
  • Притисок: 0 – 50.000 Ра
  • Снага: 0,12 – 560 kW
  • Дијаметар на роторското коло: 200 – 2.500 mm

Директно поврзани или со ремен

Типови на вентилатори:

 • Нископритисни – (AP – APR – APc – APRc – APR./N8 – APRD)
 • Средно притисни – (EU – EUM – MPR – TF – TG – TH – TPA – TQ – TR)
 • Високо притисни – (BP – BPR – EVP – EVF – EVL – EVT – BT)

Наши клиенти: ЏОНСОН МЕТИ, СОКОТАБ, ФАКОМ, ДУРОПАК, САПОНИА, ЃУРО ЃАКОВИЌ ТЕП, БОРО КАЈЕВИЌ…