DONALDSON – Industrial Air Filtration

Од 1915, обезбедуваме филтерски решенија со што го им го подобруваме животот на луѓето, зголемувајќи ја производната ефикасност и обезбедувајќи заштита на животната околина. Повеќе од 35 години обезбедуваме иновативни системи за отпрашување и решенија со коишто ги поставуваме стандардите… Повеќе

EUROVENTILATORI International SPA

Euroventilatori е повеќе од 30 години лидер во производството на: аксијални, центрифугални и специјални вентилатори за сите типови на индустрија и годишно производство на 35.000 вентилатори. Карактеристики: Проток: 100 – 350.000 m3/h Притисок: 0 – 50.000 Ра Снага: 0,12 – 560 kW Дијаметар… Повеќе

JACOB – Modular Pipework Systems

JACOB е Бр. 1 производител на модуларни цевоводни системи во Европа. Пневматски транспорт на прашкасти и зрнести материјали, отпрашување (индустриска филтрација) како и употреба на еколошки техники за вентилација на фабриките се двете најголеми употреби на JACOB цевните системи. Брзо… Повеќе